grafički dizajn

... i rado ćemo odgovoriti
na sva Vaša pitanja!

Grafički dizajn osnova je svakog grafičkog proizvoda. Obrada fotografija, teksta te uklapanje istih u gotovi grafički proizvod uz dodatak ostalih grafičkih vizualnih elemenata.

Dizajn vizualnog identiteta tvrtke sa svim pripadajućim sadržajem. Dizajn logotipa, promotivnih materijala poput posjetnica, letaka, kuverti, brošura, majici…

Za vas možemo dizajnirati gotovo svaki proizvod prema vašoj ili našoj ideji. Proizvod možemo isporučiti u digitalnom obliku ili ga otisnuti koristeći našu opremu.

grafički dizajn

NAŠI RADOVI